ENESI 07

Artan Enesi

ENESI-07 sh.p.k.
IMPORT-EXPORT
Misto-MameTirana-ALBANIA

Tel/Fax: +355 42351515
Mobile: +355 692040408
Mobile: +355 692040308

e-mail: enesi07@yahoo.com

    Isti je vlasnik, 2007 godine osnovao poduzeće pod nazivom "ENESI 07" sh.p.k. sa sjedištem u Tirani u cilju uspješnijeg povezivanja naših postojećih i potencijalnih partnera sa albanskim kupcima.

   Djelatnici navedenog poduzeća u Tirani imaju direktne kontakte i komunikaciju sa kupcima u Albaniji te su zaduženi za pravovremenu povratnu informaciju sa terena kao i za prezentaciju, plasiranje i upoznavanje sa novim artiklima koje nude svi naši poslovni partneri.

   Cilj naših poduzeća je rasti na način da tržištima koja pokrivamo neprekidno pružamo korisne i bitne proizvode, usluge i rješenja. Širiti se u nova područja koja se nastavljaju na naše kompetencije i interese samih kupaca.

aaaaaaaaaaaaiii